Glasvezel check

Vul s.v.p. postcode en huisnr. in

Zakelijk glasvezel?

Bel nu 088 123 78 78 of vraag vrijblijvend een offerte aan

Privacy

Privacyverklaring 

TGG, gevestigd aan de Pelmolenlaan 10, 3447 GW Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens

GG - Telegrootgebruik BV

Pelmolenlaan 10

3447 GW Woerden

Ter attentie van de medewerker gegevensbeheer

www.tgg.nl

info@tgg.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

TGG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geanonimiseerd IP-adres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TGG verwerkt uw persoonsgegevens om u een vrijblijvend voorstel te kunnen doen voor het leveren van onze diensten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

TGG neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TGG) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TGG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

TGG deelt uw geanonimiseerd IP-adres met Google Analytics. Daarvoor hebben wij met Google Analytics een verwerkersovereenkomst afgesloten. Uw IP-adres wordt daarbij versleuteld verwerkt. Wij delen daarbij geen andere gegevens met Google. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords. De geanonimiseerde gegevens die door Google Analytics worden verwerkt, zijn opgeslagen op servers in Amerika. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

TGG gebruikt analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. TGG gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TGG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar ons sturen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij uw verzoek uitvoeren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TGG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TGG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tgg.nl